Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 27 april 2012

Handtekeningenactie niet meer nodig

Vanochtend vernamen wij van het hij-mens van Zwarte Gijs dat de Blauwe Regen (klimrek van de haarfabriek) niet gekapt gaat worden, en dit is heel belangrijk en goed nieuws!
De BR vormt namelijk een hoogst noodzakelijke vluchtweg voor Gijs; hij bereikt altijd via de stam van de klimmert zijn balkon, waar hij veilig is en kan wachten tot "het gevaar" geweken is.
Voorheen gebruikte Gijs voor hetzelfde doel ook wel de Muizentuin (naast het Zooiplein), maar deze is sinds de renovatie van een rijtje aangrenzende huizen onbruikbaar geworden wegens de kap van bomen, het rooien van planten en bovendien de aanwezigheid van herrie makende bouwvakkers.
Op bijgaande foto ziet u Gijs halverwege zijn huis in het hekje hangen, wachtend tot zijn mensen thuiskomen en de balkondeuren voor hem openen.
De handtekeningenactie is dus van de baan.

1 opmerking:

Annemieke zei

hij kan misschien wel voor een record hekjeshangen gaan...