Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 12 april 2012

Chaotische tijden

Van links naar rechts ziet u de Boez, Cera, Wamy (boven) en Oscar.
Zij kwamen bijeen in de Kruidentuin, maar waarom weten wij niet
Het kan zijn dat zij een vergadering hadden belegd over hoe in de toekomst om te gaan met de partij Trots op Nepeta-land van Kaija. Wellicht had één van hen het idee geopperd zich aan te sluiten bij ToN en moest dat besproken worden? Of hadden zij misschien het plan een eigen partij op te richten? Het blijft allemaal gissen.

In elk geval verloor de Boez al snel zijn belangstelling en dook de planten in, misschien wel om naar een pluk Kattenkruid te zoeken. (Nee, een boodschapje ging hij zeker niet doen want daar is privacy voor nodig, dat weet u net zo goed als wij.)
Oscar keek plots een heel andere kant uit, evenals Cera en Wamy. Je zou bijna denken dat er een blafbeest aankwam of zo'n groen gemeentekarretje, maar daar was niets van aan. Mevrouw Katblad had derhalve de indruk dat het groepje haarfabrieken haar om te tuin probeerde te leiden door net te doen alsof ze helemaal niet met elkaar in gesprek waren geweest maar daar gewoon wat doelloos zaten te zitten. Doch, wij trappen daar natuurlijk niet in. (U toch ook niet?)
Geen van onze reporters wilde later op de redactie enig commentaar geven op onze vragen over de geheimzinnige meeting, en mevrouw K. kan dus niet anders dan wachten op wat er mogelijk en eventueel nog gaat komen t.a.v. de kattenpolitiek in de Katbladbuurt. Jawel, het zijn chaotische tijden voor het Katblad; we hebben het er maar druk mee.

4 opmerkingen:

Ybeltje Bercmoes (PVV) zei

Wij van Poesen Voor Vrijheid (PVV) stellen voor dat roodharige fabrieken zowiezo worden uitgesloten van het legaal gebruik van Nepeta snuffen.

de redactie zei

Gelukkig hebben wij geen PVV in de Katbladbuurt; u zult hier geen poot aan de grond krijgen. Wel schijnt er een partij in oprichting te zijn met de naam SP: Socialistische Poezen. Zij (de SP-ers) willen streven naar juist een losser Nepeta-beleid en meer aanplant van zowel Kattenkruid als Kiwi en dergelijke.
De RR (Rooie Rakkers) is trouwens fel tegen discriminatie, in wat voor vorm dan ook.

Felix zei

Wij, Katten Eenheids Nepatabeweging (KEN-Mau Mauwisties)eisen vrije verstrekking van kattekruid, ook voor haar van buitenfabrieken !

Mevrouw Katblad zei

Is genoteerd.
Bestaat deze partij al langer trouwens? Zeker voortgekomen uit de MPS?