Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 26 april 2012

Inktvlek

Toen wij naar het Zooiplein liepen zagen wij daar een inktvlek op het asfalt. Tenminste, zo zag het er vanuit de verte dus uit. Echter, toen wij de bewuste plek naderden, bleek het Gizmo te zijn. Zij deed flink haar best door het stof en zand te rollen om zodoende dezelfde kleur te krijgen als haar ondergrond. Het lukte de Miss tenslotte aardig, en waarschijnlijk konden wij dáárom de tweede foto die wij van haar maakten niet meer terugvinden.

1 opmerking:

Caro zei

Hoe komt u erop!