Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 19 april 2012

Beschaafd en correct gedrag

Cera:
Waarom ik niet uit de grote waterkuip drink?
Wel, dat lijkt me duidelijk. Heeft u ze zien hangen allemaal? Over de rand heen, zelfs met de voorpoten in het water? En achterpoten in allerlei rare posities zodat er geen enkele sprake meer is van ook maar een greintje elegantie? Daar doe ik dus als model zijnde niet aan mee want daarmee schaad ik mijn reputatie.
Op de rand van die kuip balanceren? Dat laat ik aan die jonkies over, de jeugdige lichtgewichten die nog geen buikje hebben ontwikkeld zoals ik. Ik doe niet aan die rare kunstjes mee, ik zou niet weten waar die aanstellerij goed voor is.
Nee, laat mij maar uit dit kleine, bescheiden bakje drinken en op die manier tonen dat ik tenminste nog wél over de nodige beschaving beschik, in tegenstelling tot al die anderen dus.

Jammer alleen dat er bij de Voorjaarsverkiezingen geen aandacht besteed wordt aan beschaafd en correct gedrag, want dan zou ik vast en zeker in die categorie een paar prijzen in de wacht slepen.
En nu ga ik als u het goedvindt een paar tongetjes water scheppen want daar zit ik hier tenslotte voor. Vergeet u straks niet bij te vullen?

Geen opmerkingen: