Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 24 april 2012

Niet uitbundig, maar toch herstellend

Hier het bewijs dat de Blauwe Regen van Zwarte Gijs nog leeft. Misschien niet een uitbundige groei, maar deze klimplant moet om diverse redenen de kans krijgen zich weer te herstellen.
Zo nodig beginnen wij een handtekeningenactie voor het behoud van deze klimmert. Wij hebben echter nog niemand met zaag of snoeischaar in de buurt van de plant bezig gezien. Onze eigen BR is trouwens ook dit jaar minder enthousiast, maar we geven hem nog niet op!

1 opmerking:

ina zei

Mijn handtekening kunt u krijgen, het zou toch vreselijk zijn als een nog levende plant zou worden weggehaald? Vooral ook voor Z.Gijs.