Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 1 april 2012

Nog even uitvogelen

Ondanks dat wij Cera gewaarschuwd hebben voor de sterke concurrentie bij het onderdeel BBK (Beste Boomklimmer Katbladbuurt) van de Voorjaarsverkiezingen, blijft Cera in training en is ze vastbesloten te gaan winnen.
Vandaag koos zij de moeilijkste boom uit die er is, namelijk Kaija's boom in de Kruidentuin.
We verzekeren u dat Cera op de foto staat terwijl ze langs de stam naar boven klimt; de donkere vlek links naast de stam, ongeveer in het midden van de foto.
U gelooft ons niet? Dan gaan we naar het volgende plaatje kijken.

Voor dit kiekje (en de volgenden) moest mevrouw K. met camera en dus arm dwars door de takken heen wroeten, nadat al ongeveer een stuk of 10 genomen foto's waren mislukt. Maar nu ziet u Cera tenminste herkenbaar tussen de scheve takken doorworstelen; bij de andere foto's kon het zomaar elke andere haarfabriek wezen.
Ze kwam helaas nog niet tot bovenin, waar overigens uiteraard geheel toevallig een klein koolmeesje een liedje zat te kwinkeleren.Wij konden pas weer een plaatje schieten toen Cera alweer lang en breed aan de afdaling bezig was, en dat kwam dan weer doordat mevrouw K. met haar mouw achter een tak was blijven steken. Maar Cera was bereid om even kort op een zijtak plaats te nemen en zodoende voor ons te po(e)seren. (Ja, want ze is en blijft ons model en met dat werk verdient ze immers haar brokjes, heh? Zo is het maar net....)

Een laatste blik naar boven, waar trouwens nog steeds het meesje zat te zingen (uit pure pesterij vermoeden wij, want we hebben laatst van een lezer vernomen dat vogels daartoe heel goed in staat zijn).

Wel, deze klimpartij was een overtuigende poging van Cera om te streven naar de overwinning van "BBK", maar ze moet natuurlijk nog wel een klein beetje hoger komen wil ze van Kaija kunnen winnen.
Wij, als redactie van het Katblad, staan vanzelfsprekend achter ons model en zullen desnoods een kooi met kleine zangertjes bovenin de boom hangen om onze Cera de top te laten bereiken! Hoe we dat denken te doen? Ja, dat moeten we dus nog even uitvogelen!

1 opmerking:

Wad Woord en Wol zei

Volgens mij kan Cera -met een beetje oefenen- nog wel eens de verrassing van de BBK worden.