Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 5 april 2012

Gedoe met Luna

Toen mevrouw K. een hoop gekrijs en dakgetrappel van boven hoorde komen, repte zij zich met camera de trap op.
Op de bovenverdieping zaten drie haarfabrieken erg onschuldig te wezen. Cera (op bed) was echt onschuldig, dat zagen we direct want ze speelt nooit toneel in dit soort gevallen.
Mevrouw Troy deed alsof ze nergens iets mee te maken had, en ook dat geloofden wij. Japekop zat in het raam en keek naar buiten.


Ah, jij weet ook van niets? Geen aandeel in de amok-makerij? En moeten wij dat geloven?

Mevrouw K. kon in eerste instantie niet zien wat er aan de hand was op ons keukendak, want Japekop vertikte het opzij te gaan. Het was alsof hij niemand in of uit wilde laten gaan, inclusief zijn mens. Dus liep zijn mens naar het zijraam toe...
Ja, hallo! Wie is daar eigenlijk de baas op die redactie? 
Nou, Japekoppie natuurlijk, heh? Is dat nu nog niet duidelijk dan?Naast onze keukenkoepel lag Luna. Zij woont dus ergens schuin achter ons. Ze zwiepte wild met haar staart.
Op de koepel zat de Boez (had u natuurlijk al gezien), en hij wilde erg graag naar binnen. Maar ja, Japekop had het voor het zeggen en Boez kon hem blijkbaar niet passeren. Of mocht dat niet.
Het leek alsof Boez wilde wegvluchten van Luna, hoewel wij dat niet begrepen. Luna is al flink oud, komt niet zo vaak meer buiten, werd vorig jaar nog een keer door Boez van het dak geslagen (waarna zij op een binnenplaatsje viel, gelukkig niks gebroken).

Was Luna gekomen om wraak te nemen? Zou zij dan na zo'n lange tijd nog weten wie haar in de problemen had gebracht?
Het kan natuurlijk ook zijn dat er in dat tussenliggende jaar nog meer vervelende situaties zijn geweest op dat dak. Dingen waarvan wij niet weten omdat we daar niks van gemerkt hebben. Boez is immers best vaak aan het klieren op het dak en bovendien staat het raam bij Luna best wel vaak (altijd zeg maar) open, heh? Maar ach, wat doet het er allemaal toe, nu lag Luna op ons dak naast de koepel en de Boez deed het in zijn broek.

Tenminste, daar leek het erg op. Het kan natuurlijk ook zijn .... STOP MEVROUW K.! U MAAKT HET NU ECHT TE BONT MET HET "HET KAN DIT ZIJN EN DAT ZIJN"! WE WORDEN DAAR KNETTERGEK VAN! PFFFFF! (Hoofdredacteur.)

Goed, in elk geval kon Boez dus niet naar binnen.
Zat erbij als een lulletje rozenwater. Durfde blijkbaar ook niet langs Luna om naar de voorkant van het huis te gaan.Verder zouden we geen antwoorden krijgen op al onze vragen. Bijvoorbeeld: Wie hadden er daarstraks zo zitten krijsen? Wiens pootjes hadden op ons keukendak geroffeld? Waar was de ruzie over gegaan?

Ah, Luna hoorde blijkbaar verderop iets interessants want ze draaide haar kop om.
Wij vroegen haar nog of ze ook mee wilde doen aan de Voorjaarsverkiezingen, maar kregen geen reactie. Opeens stond ze namelijk op en liep weg, in de richting van haar huis.

Onze kleine held moest natuurlijk direct de plek waar Luna gelegen had besnuffelen en controleren.
Alsof dat nou zo belangrijk was!
Mevrouw K. zag Luna, nog zeer behendig voor haar leeftijd (ze moet toch al flink bejaard zijn), via allerlei dakjes naar haar slaapkamerraam gaan.Wellicht had zij haar mens met de brokjes horen rammelen en was ze daarom zo haastig vertrokken? Iets anders kon het haast niet zijn geweest....
GOED ZO, MEVROUW K!
Haast niet, heh?
Nog een laatste sprongetje en dan was ze thuis.Zo Boez, en voor jou is de weg ook vrij. Japekoppie is naar beneden, dus spring maar. Nee?
Wat nee! Staan we hier weer voor joker te wachten zeker! Weet je wat? Je loopt maar om!

En toen deed mevrouw K. het raam dicht. Het duurde nog een hele poos voordat de Boez thuiskwam. Maar dat gaf deze keer niet want het toch nog lang geen etenstijd.

Oscar zat trouwens aan de voorkant van het huis en heeft niets van het gedoe met Luna gezien of gemerkt.

3 opmerkingen:

ina zei

Hahaha, dat gezicht van de Boez op de laatste foto.

Annemieke zei

Luna is nog best lenig voor een dame op leeftijd!

katja zei

Ja, hij vindt het niet leuk dat het raam voor zijn neus wordt dichtgedaan, blijkbaar.

Wat is die Luna nog actief op haar oude dag, dat had ik niet achter haar gezocht (meestal ligt ze zo stilletjes op een auto boos te wezen)