Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 21 april 2012

De zoveelste ruzie

Gisteren maakten wij de volgende, vreemde gebeurtenis mee.
Wij kwamen in de Hoftuin en zagen daar Panda zitten; hij had zich verstopt onder het bankje van Bohr. De fotograaf vroeg de haarfabriek wat hij daar deed en waarom hij daar zat, maar Panda wilde daarover helemaal niets kwijt.

Vlak daarop kwam zijn broer Harry (Harremans of ook wel Karremans genoemd) voorbij. Panda schoot tussen de benen van de fotograaf door en viel zijn broer aan. Deze moest helaas een tik op zijn achterste incasseren maar wist zich vervolgens in veiligheid te brengen door op het bankje voor zijn huis te springen.
Veilig inderdaad, omdat hij vanaf die plek tenminste hoger zat dan Panda stond en zodoende met het meppen en dergelijke in het voordeel was.Jawel, Harry kneep dan weliswaar zijn oogjes toe, maar vergis u niet, hij was op dat moment erg pissig en tot alles in staat.
Wel, dit was dan de zoveelste ruzie binnen de partij Hof is Vol. Beide broers zijn lid van deze partij, maar hun ideeën over de koers van Hof is Vol lopen af en toe behoorlijk uiteen en daar komt dan ordinaire mot van. Zoals nu dus.

Partijleider Myo was overigens niet aanwezig om Panda en Harry te verbroederen (zeg maar), en het zag er ook niet naar uit dat de broers bereid waren samen te onderhandelen.
De partij Hof is Vol heeft dus wederom te kampen met een groot probleem, nog afgezien van het feit dat de binnenkomst (in de tuin) van zogenaamde illegalen hand over hand toeneemt, maar dit even terzijde.
Ook Harry was niet bereid tot commentaar, maar we hadden ook niet anders verwacht.
Panda was inmiddels naar iets verderop gesjokt en had zijn toevlucht gezocht tot een graspol. Waarschijnlijk wilde hij de vieze smaak in zijn bek vervangen door nog een viezere, om even later eens flink over zijn nek te kunnen gaan.


Omdat wij nu eenmaal van de kattenpers zijn, nieuws moeten (ver)garen en daarom overal bovenop moeten zitten, spraken wij Panda nogmaals aan.
Waar ging de ruzie met zijn broer nu eigenlijk over?
MMMpppfff.
Is er nog kans dat e.e.a. uitgepraat kan worden?
MMMpppfff.
Betekent deze ruzie wellicht het einde, de opheffing van de partij Hof is Vol?
PPPff.
Wel, daar moesten wij het mee doen.
We (mevrouw K. en fotograaf) zijn nog even blijven rondhangen in de tuin, maar de twee broers negeerden elkaar nadrukkelijk en Panda heeft tenslotte toch niet gekotst. Dat laatste hadden wij natuurlijk nog graag even voor u vastgelegd maar misschien hebben we de volgende keer meer geluk.

Geen opmerkingen: