Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 26 april 2012

Soms gaat er wel eens iets mis...

Soms gaat het wel eens mis als wij een interessante reportage pogen te maken. Zoals hier dus.
Jawel, de foto is in die zin uniek dat Japekop (links) en de Boez (rechts) hoogst zelden de moeite nemen elkaar te begroeten, dus wat dat betreft kunnen wij dit plaatje als "geschikt" bestempelen, al was het alleen maar voor het archief en de geschiedschrijving.


Maar deze foto had de fotograaf dus beter niet kunnen maken. Wel is het interessant om te zien dat de Boez zich na het neus/neus-contact vol afschuw (lijkt het) terugtrekt, maar omdat we met onze Canon (wegens opslagtijd van bijna twee seconden) niet zo rap een volgende foto kunnen maken, misten we het moment dat Boez zich om de één of andere reden toch bedacht en Japekop een kopje gaf. Van zulk een vriendelijk en onverwacht intiem gebaar schrok Japekop zich vervolgens het apezuur, waarna hij onmiddellijk uithaalde. Maar Boez zag dat aankomen en was op tijd weg. In twee seconden kan een hoop (van betekenis) gebeuren, en dat hebben we dus mooi niet kunnen vangen. En dat bedoelen wij dus met "Soms gaat er wel eens iets mis".

1 opmerking:

Annemieke zei

ach! een kopje! wat schattig!