Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 2 april 2012

Geen Anijs en geen nieuw record

Oscar wilde gisteren een bezoekje brengen aan Anijs, doch zij zat helaas niet op haar plekje voor het raam. Helaas vond onze fotograaf het te koud om te wachten tot ze verscheen, en Oscar had geen zin om in zijn eentje achter te blijven.
Later op de dag heeft Os nog een poging gedaan zijn record Pergola-zitten te verbreken, maar na een klein half uurtje gaf hij op omdat hij dacht dat mevrouw K. iets lekkers uit de keukenkast had gepakt. Wij kunnen daaruit concluderen dat hij niet voldoende gemotiveerd was, of het moet zo zijn dat hij was vergeten van te voren goed te eten. Nee, zo'n record-poging is nog niet zo eenvoudig, dat heeft u nu vast wel begrepen!

Geen opmerkingen: