Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 13 april 2012

Belangrijk nieuws

Het is niet zo dat onze reporter Boez in Myo's huis zat, maar dat had u natuurlijk al gezien. Nee, het was zijn weerspiegeling in de ruit terwijl hij gewoon wat liep te klooien in de Hoftuin.
Overigens, door deze weerspiegeling konden we niet goed zien of Myo op zijn sofa op de uitkijk zat, maar dat doet er verder niet toe (deze keer).

Want waarom het ging was dat in het huis daarnaast Panda wel thuis was, en hij baalde als een stekker dat hij niet naar buiten kon.
Vanaf de vensterbank op de bovenverdieping zat hij te knarsetanden en zich op te winden omdat er een illegaal in zijn tuin rondliep, en dat hij daar dus op dat moment niets, maar dan ook helemaal niets, aan kon doen.
Nee, het kan soms erg tegenzitten in het leven, heh Panda? Tja.

Tot zover dit zeer belangrijke nieuws.

Geen opmerkingen: