Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 3 april 2012

Herinnering aan kattensnoepjes?

Weer heeft Oscar een recordpoging Pergola-Zitten moeten onderbreken. Deze keer was het een vreemde snuiter die, na een bezoek aan het Poezenloket, lange tijd onder onze buitentafel had zitten scharrelen.
Natuurlijk moest Oscar deze scharrelaar in de eerste plaats goed in de gaten houden, maar uiteraard moest hij hem ook duidelijk maken dat hij op verboden terrein was.
Bij dit alles valt een recordpoging vanzelfsprekend niet vol te houden.


Het was overigens Myo die ons loket had bezocht. Misschien was hij op zoek naar zijn mens, maar het kan ook zijn dat hij zich opeens de smaak van onze kattensnoepjes had herinnerd en kwam kijken of hij er nog een paar los kon peuteren.
Toen hij ook onder onze buitentafel niets lekkers had kunnen vinden, ging hij teleurgesteld weer terug naar de Hoftuin.
Oscar kwam toen Myo de straat overstak van de Pergola af en zag erop toe dat Myo de Poort in verdween. Wanneer Os zijn volgende recordpoging zal uitvoeren, daar kunnen we helaas geen mededelingen over doen.

Geen opmerkingen: