Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 9 augustus 2011

Reces (Hof is Vol) voorbij

Panda:
Wilt u omkeren en mijn tuin verlaten? Jawel, met uw haarfabrieken dus, heh? Waarom, vraagt u?
Wel, de vakantie is over. Ja, onze partij Hof is Vol is weer actief, het reces is voorbij en de regels zijn weer aangescherpt. Uw weet wat dat betekent? Juist, geen vreemdelingen meer in de tuin. U mag blijven maar uw haarfabrieken moeten terug door de Poort naar hun eigen gebied. Inderdaad, de lage temperatuur van de laatste dagen maakt ook dat wij minder tolerant zijn en bovendien meer lichaamsbeweging nodig hebben. Om warm te blijven en de regendruppels te ontwijken, dat klopt.
Wel, wat dacht u ervan? Moet ik overeind komen of heeft u mijn boodschap begrepen?

Geen opmerkingen: