Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 20 augustus 2011

Grondige controle Kruidentuin

Het was weer hoog tijd voor een Kruidentuin-controle, en dus ging mevrouw K. met een groepje haarfabrieken maar eens die kant uit. Nee, geen geklooi en gezooi vandaag, maar serieus alle bossages en ander groen verkennen en controleren, dus erg veel snuffelwerk en dat is zwaar werk.
Oscar begaf zich tussen de sprieten, maar kwam daar niets bijzonders tegen.

Vervolgens keek hij even of de anderen wel goed hun best deden en of hij nog misschien ergens kon helpen.Japekoppie had het pad langs de tuin voor zijn rekening genomen, en was daar gestuit op een aantal bijzonder interessante geuren. Wel, het was overduidelijk dat hij daar nog wel een tijdje bezig zou zijn.
Wie waren er nog meer mee?
Ah, mevrouw Troy dus. Zij controleert het liefst de wat dichter begroeide delen van de tuin, en had nu het stuk met de Nepeta (kattenkruid) en Achillea (duizendblad) uitgekozen. Het moet duidelijk zijn dat wij haar na het nemen van deze foto verder niet konden volgen, en dus niet precies weten waarop zij de gewassen controleerde. Het kan zelfs zo zijn dat zij daar slechts wat aan het mediteren ging, en verder niks heeft uitgespookt. Wij staan dat overigens oogluikend toe vanwege haar hoge leeftijd en haar Katzheimer.


Cera deed vandaag de bewaking. Dat wil zeggen dat zij op de uitkijk ging zitten om eventueel alarm te kunnen slaan wanneer er pestkoppen of ander gespuis de tuin zouden naderen. Ook dit is natuurlijk een belangrijke taak, want de anderen moesten zich goed kunnen concentreren op hun werk en zich daarbij enigszins veilig kunnen voelen.
Na ruim een half uur was het werk gedaan en konden we terug naar de redactie.
Mevrouw Troy staat niet op deze foto want zij liep nogal snel vooruit en was al thuis voordat de rest nog maar halverwege was.
Voorop ziet u de Os, daarachter Japekoppie en helemaal achteraan Cera.
Waar de Boez was? Tja, dat is een goeie vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Waarschijnlijk was hij weer eens ergens op het dak bezig, maar zeker weten doen wij dat niet.
In elk geval was de Boez niet thuis, want anders had Harry (Harremans) niet zo rustig uit het bakje met AH-brokjes zitten eten. Ja, wij zetten, als wij met de haarfabrieken van huis gaan, vaak een bakje brokjes neer, opdat de kleine Wamy niet een pestzooi in onze keuken gaat maken. Blijkbaar heeft Harry dat bakje ook ontdekt dus....

Wij kunnen u nog mededelen dat er in de Kruidentuin geen bijzondere dingen werden ontdekt, alleen dan dat de geuren aldaar al duidelijk aan het veranderen zijn. Ja, van frisse zomer- naar muffe herfstluchtjes, en hier en daar duiken zelfs al de paddenstoelen op. Mevrouw K. wordt daar altijd een klein beetje droevig van, net zoals wanneer de zwaluwen vertrekken en hun vrolijke gepiep niet meer boven de huizen weerklinkt. Gelaten wachten wij het vertrek der ganzen af.....

1 opmerking:

Annemieke zei

Ik word ook droevig van de aankomende herfst...ben namelijk nog steeds eigenlijk aan het wachten op de zomer!
Gelukkig vandaag mooi weer.