Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 20 augustus 2011

Rare sprongetjes

Toen mevrouw Katblad even een boodschapje ging doen, kwam ze op de terugweg haar haarfabriek mevrouw Troy tegen in Iwan's straat. Zij (T. Troy) liep daar een beetje te dwalen en leek erg verward.
Blijkbaar was ze achter haar mens aan gelopen, had haar uit het oog verloren en wist vervolgens niet meer waar ze was en hoe ze naar huis terug moest komen.
Toen mevrouw K. haar van verre riep, reageerde ze in eerste instantie niet. Maar van dichtbij herkende ze haar mens en stem gelukkig wel weer, en wij zagen haar opgelucht een sprongetje van herkenning en blijdschap maken.

Daarna liepen zij samen naar de Poort van Iwan, waar mevrouw Troy weer de leiding nam en voor haar mens uit rende. Of liever: zij huppelde met rare sprongetjes, dat kunt u op bijgaande foto zien. Ja, mevrouw Troy mag dan wel een beetje last hebben van Katzheimer, in het huppelen en in rare sprongetjes maken is zij nog steeds heel bedreven.
Natuurlijk hebben wij mevrouw K. opgedragen voortaan wat beter te letten op wie haar eventueel volgt als ze uitgaat voor een boodschapje, want wij zouden onze oudste haarfabriek niet graag weer in een dergelijke situatie willen aantreffen. Hebt u dat goed in uw oren geknoopt, mevrouw K.?

2 opmerkingen:

katja zei

Wat een geluk dat u mevrouw Troy op de terugweg weer tegenkwam, want ik moet er toch niet aan denken hoe het anders afgelopen was, misschien was ze dan wel aan het dwalen geslagen...

Anoniem zei

Wat een ontroerend verhaal. Gossie, gelukkig zag u haar! Hoe komt ze aan haar naam? Als ze nog springt als een hinde of ballerina, zit er genoeg spunk (pit) in dit poppetje.