Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 13 augustus 2011

Meeuwen, libellen en vlinders

Omdat er tussen de redactie en de Kruidentuin in kinderen aan het spelen en rennen waren, besloot mevrouw Katblad via de Steeg van Storm naar de tuin te gaan. Ja, want anders waren de reporters Boez en Os thuisgebleven terwijl er wel gewerkt moest worden, heh? En wie niet sterk is moet slim zijn (of zoiets).
In de Parallelstraat lag de oude Poekie weer te dommelen op een bromwielding. Ze zag er wat slordig uit maar verder leek het goed met haar te gaan. De reporters hadden echter geen boodschap aan haar dus liepen we snel door. We zouden immers naar de Kruidentuin gaan? Nou dan!
Daar de Boez er nog niet zeker van was dat de kinderen geen gevaar meer zouden betekenen, kroop hij in de tuin direct onder de lavendel. Ja, lekker veilig. En zo kun je bovendien even in alle rust de situatie in ogenschouw nemen.

De Os doet meestal minder moeilijk, is veel minder paniekerig dan zijn vriendje, en dus lag hij er wat meer ontspannen bij. Ja, naast mevrouw Katblad op de paaltjes, wachtend totdat de Boez zijn paniekaanval in bedwang had gekregen.

Doch, een nieuw onheil kondigde zich aan....

Boven de Kruidentuin werd er strijd geleverd door een groep meeuwen, en daar werd flink bij geschreeuwd. Twee krijsers verlieten de groep en namen plaats op een dak vlakbij ons. Daar begonnen ze een nieuwe scheldpartij tegen hun soortgenoten. Nee, het was geen vuilniszakken-dag dus we weten niet waar de ruzie over ging, alleen maar dat ze een hoop herrie maakten met zijn allen.

Oscar en de Boez vluchtten onder de boom in het centrum van de tuin. Daar zaten ze te wachten tot de meeuwen klaar waren met hun misbaar en weggevlogen waren. Wel, dat duurde nog even, maar tenminste zaten ze daar veilig.

Toen de rust was wedergekeerd (kinderen weg, meeuwen weg), ging Os op jacht. Nee, wij zagen ook niet wat hij daar op het pad zag zitten maar later zagen wij een libelle wegvliegen en Os sloeg mis. Wel, het kan niet altijd feest zijn, heh?

In een ander deel van de Kruidentuin dook opeens Lima op. Hij was ook op jacht, maar dan op vlinders. Kleine witjes fladderden om elkaar heen en buitelden op en neer, en Lima wilde erg graag zo'n fladderbeestje vangen. Maar dat is niet zo eenvoudig als u denkt.

Toen Lima er niet in slaagde een vlindertje te vangen, werd hij een beetje niet goed. Erg gefrustreerd begon hij te mekkeren en met zijn ogen te rollen. Mevrouw K. was stiekem wel een tikje blij dat Lima steeds miste, maar dat hield zij uiteraard voor zich.
En toen?Toen draaide Oscar (die ook naar de missers van Lima had zitten kijken) zich plotseling om.
Wel, we weten uit ervaring dat er dan wat aan de hand moet zijn, want Os kijkt nooit zomaar voor niets om.
Wij (mevrouw Katblad en de fotograaf) volgden daarom zijn blik en zagen .......

Oh oh, mevrouw Katblad moet hier even een pauze inlassen want Wamy is het pand binnengedrongen en zit weer van onze dure brokken te eten. Ja, het is jammer maar helaas, maar hier moet ingegrepen worden!
Wordt dus vervolgd!

5 opmerkingen:

ina zei

He Wamy, moest dat nou net op zo'n spannend moment?

Hans zei

Natuurlijk, anders was het moment niet spannend meer. Zo komt de Cliff-Hanger aan zijn naam. Em niet zoals veel mensen denken, aan Cliff-Richard. . .

Annemieke zei

Hier ook schreeuwmeeuwen! Wamy weet wel zijn moment te kiezen!

de redactie zei

Wamy? Mispoes!

Wilma zei

Ohhhhh, wat een mooie foto weer van Boezeltje!!!