Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 6 november 2011

Vriend of vijand?

In de Kruidentuin kwam de Boez Sonny Boy tegen. In eerste instantie zag het er niet naar uit dat hier een vriendschap zou ontstaan, integendeel. Boez nam een dusdanige houding aan dat wij meppen, klappen of tenminste een flinke blaaspartij verwachtten.
Maar het viel allemaal mee.
Volgende foto!

Ja, er werd zowaar geneusd, en vervolgens liepen ze zonder verder moeilijkheden te maken weer van elkaar weg.
Nu kon de fotograaf opgelucht adem halen en verder wandelen met de reporters.
Zou Sonny nog meewandelen?
Wel, daar leest u een volgend keer over.

Geen opmerkingen: