Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 28 november 2011

Behekst kattenluik

Cera:
Mevrouw Katblad, ik wil graag weer naar binnen. Ja, ik weet dat het luikje open staat, maar dat is het 'm nu juist, het flapje is waarschijnlijk behekst geraakt en hangt niet meer stil. Nee, het gaat flink tekeer en dus ga ik er echt niet meer doorheen; ik hou namelijk niet zo van behekste, flepperende flapjes. Bang ja, dat het tegen mijn snuit aan fleppert en dat doet pijn. Dit is dus een noodgeval. En daarom verlang ik van u dat u de deur opent voor mij. Jawel, dat kunt u best doen, is een kleine moeite en kost u nauwelijks tijd. Dus mevrouw Katblad, wilt u alstublieft opstaan en opendoen voor een arme, verwaarloosde, kansloze adoptiekat die bijna van de vensterbank wordt geblazen? Ja?

Geen opmerkingen: