Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 14 november 2011

Harry houdt buurkatten tegen

Van links naar rechts:
Harremans (van Hof is Vol), Igor en Iwan.
Harry had blijkbaar dienst, want lag daar al een tijdje (op het dak van de Borderliner) en was vastbesloten de weg naar de Hoftuin voor zijn twee buurkatten afgesloten te houden.
Goedbeschouwd hoort dat dakje (waarop Harry de wacht hield) niet meer bij de Hoftuin, maar blijkbaar waren Igor en Iwan daar niet van op de hoogte.
Ze bleven namelijk netjes op afstand en durfden geen stap naderbij te komen om bijvoorbeeld de fotograaf te begroeten; iets waarvoor zij immers helemaal over het grote dak waren geklommen. Nee, wij moesten met onze camera een grote afstand overbruggen, probeerden wel nog Harremans (soms ook wel Karremans genoemd maar niet door ons) over te halen elders op wacht te gaan liggen maar daar trapte hij niet in.
En zo kwam het dat de partij Hof is Vol in de persoon van Har weer eens zijn stempel kon drukken op de Poezenwereld rond de Hoftuin. Tja, zo gaat dat dus, heh? Partijleider Myo hebben wij overigens al een tijdje niet meer gezien maar we hopen dat hij het goed maakt.

1 opmerking:

katja zei

Achgos, Karremans... Ik kan me voorstellen dat dat extra reden kan zijn voor Harremans om zich te willen bewijzen !