Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 10 november 2011

Sport en Spel in de Katbladstraat

Wat gezellig! MaGiz kwam langs in de Katbladstraat en had een stukje speelgoed bij zich! Het was gewoon een stukje band dat om een doos heen had gezeten (van de straat opgeraapt), maar uiterst geschikt om mee te spelen, vonden Cera en Oscar tenminste.
Ja, als MaGiz in zicht komt, raken Os en Cera altijd helemaal opgewonden en rennen direct vol verwachting naar haar toe, of ze nu wel of niet Sonny en Gizmo in haar kielzog heeft...
of Wamy, want die loopt met Magiz en haar rooie en zwarte haarfabrieken mee alsof hij er helemaal bijhoort. Hij schijnt zelfs af en toe (of vaak, of altijd?) bij hen te overnachten.....
Meespelen met de anderen doet de Wams ook wel eens, maar deze keer verkoos hij de Pergola van Loesje te inspecteren.
En de aanwezig fotograaf moest daar natuurlijk weer een reportage van maken.


De Wams sloeg geen stukje van de Pergola over en liep vele rondjes over de balken, zowel met de klok mee als tegen de klok in.

En zo nu en dan bleef hij (Wams dus) even zitten om te po(e)seren, al duurde dat zitten meestal niet zo lang als de fotograaf wenste. Maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat maar weinig haarfabrieken in staat zijn om een beetje behoorlijk te po(e)seren als ze met een belangrijke opdracht bezig zijn, zoals deze Pergola-inspectie van Wamy....Uiteindelijk moest Wams zijn inspectie onderbreken omdat er verderop iets spannends gaande was, en daar wilde hij niets van missen.
Als u wilt weten wat, tja, in dat geval moet u naar de volgende foto kijken.Wij noemden al de namen van MaGiz's haarfabrieken maar vertoonden nog geen plaatje van ze. Wel, hier zijn ze dan (links Sonny, rechts Gizmo).
MaGiz had namelijk een paar verdwaalde kastanjes gevonden en rolde die over de straat. Gizmo vond dat reuze spannend, holde achter de kastanje aan terwijl Sonny toekeek.
Even later zou Oscar ook nog aan het spel "Kastanjes vangen" meedoen (evenals Sonny), maar op zijn eigen, bescheiden wijze want echt hard hollen had hij er nu ook weer niet voor over. Vanwege mogelijk langs rijdend verkeer en omdat e.e.a. er nogal wild aan toe ging, ging het hele groepje tenslotte naar het Zooiplein. Daarover in een volgend bericht meer!

Geen opmerkingen: