Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 12 november 2011

Ik kom later wel....

Japekoppie:

Lopen jullie maar vast door. Ja, ik kom later wel maar moet nu eerst dit onderzoeken. Een vreemde geur inderdaad, en die moet nader bestudeerd worden en niemand kan dat beter dan ik, dat weet jij ook wel.

En nu is er net even geen verkeer dus kan ik rustig mijn gang gaan.
Nee, je hoeft echt niet te wachten; eerlijk gezegd heb ik liever niet dat je me op de neus staat te kijken dus kun je maar beter vertrekken naar de Kruidentuin, dan kom ik wel later daarnaar toe en zien we elkaar daar weer, heh? Alsjeblieft? Ga nou maar.

Wel, mevrouw K. vertrok met de andere reporters naar de Kruidentuin, maar Japekoppie kwam niet, ook niet later. Nee, waarschijnlijk had hij weer andere interessante dingen ontdekt die het waard waren te onderzoeken. Zo gaat dat nu eenmaal met Verkenners en daar moeten we maar vrede mee hebben, heh? Ja.....

Geen opmerkingen: