Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 14 november 2011

Schrik kwam weer langs

Gisteravond is Thassos de Terraskat (ook wel de nieuwe Schrik van de Buurt genoemd) weer eens bij ons langs geweest. Hij was zeer duidelijk op zoek naar slachtoffers, maar toen hij die niet vond heeft hij zich - bij gebrek aan beter vermaak - enige tijd beziggehouden met een oude Kiwi-tak onder onze buitentafel.
Onze fotograaf was helaas niet bereid naar buiten te gaan om Thassos' verrichtingen vast te leggen.

Geen opmerkingen: