Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 18 juli 2011

Wat gebeurt daar???

Op straat, voor de ingang van de Muizentuin (zie onze plattegrond), stonden zomaar opeens twee grote, opvouwbare containers met tuinafval. De schrik sloeg ons direct om het hart....

Ja, want wij hoorden namelijk al eerder het volgende.
Het hele rijtje huisjes (monumenten) dat aan de Muizentuin ligt, schijnt opgekocht te zijn door een makelaar. Met daarbij ook de tuin.
Nu was die tuin eigendom van de gemeente, en pogingen van bewoners om de tuin te kopen of te huren, waren altijd mislukt. Tot nu dus opeens een makelaar de hele zooi heeft kunnen kopen.

We vroegen Oscar en Cera de zakken te controleren op geur en inhoud. Was dit tuinafval inderdaad afkomstig uit de Muizentuin?

Wij zagen (en roken) de overblijfselen van de Berenklauw die wij vorig jaar nog in bloei hadden zien staan in de betreffende tuin. Bewijsstuk nummer 1, zeg maar.

Daarnaast een in mootjes gehakte boom (ach en wee....).De andere zak bevatte een soortgelijke inhoud; ook daarin zagen wij vele, verslapte Berenklauwbladeren en stengels, met eveneens een grote hoeveelheid boomstammetjes en takjes.
Bewijsstuk 2, zeg maar dus.

Helaas, de Poort was op slot dus konden wij geen kijkje nemen.


Maar wel konden wij onze lens door het gat in de deur duwen en op die manier een foto nemen van het gebiedje achter de Poortdeur.
Ja, een flinke kaalslag leek het wel!

Is dit nu dan zo vreselijk allemaal? Zitten er niet twee kanten aan deze geschiedenis?
Ja.
Want aan de ene kant zou het helemaal niet slecht zijn als de huisjes opgeknapt werden. Schoorstenen stonden op instorten (of waren al ineengezakt), muren dreigden om te vallen enzovoorts. De huisjes zijn in zeer slechte staat, en als dit momumenten moeten blijven (vinden wij erg wenselijk), dienen er de broodnodige opknapwerkzaamheden plaats te vinden.
Aan de andere kant maken wij ons een beetje zorgen over de tuin. Wat gaat daarmee gebeuren? Wordt het één grote opslagruimte voor fietsen of komen er allemaal schuurtjes te staan? Blijft de tuin toegankelijk voor haarfabrieken en kunnen de katten die aan het Gevaarlijke Water wonen straks nog wel (via de tuinroute) in de Katbladstraat komen? Ook dit vinden wij namelijk erg belangrijk!
Helaas, we zullen het allemaal moeten afwachten. Tenzij? Tipgevers, meldt u! Wijzelf houden natuurlijk ook een oogje in het zeil...

1 opmerking:

Hans zei

Als die huizen (gemeentelijk) monument zijn kan een aannemer willen wat die wil, maar mag lang niet alles. Dus houd een vinger aan de pols. Anders kan je een van je bezoeksters van vanochtend (in apart mailtje ivm privacy) inschakelen.