Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 26 juli 2011

Modderfiguur

Gisteren zagen wij hoe Cera opeens de boom van Kaija (Kruidentuinbewoonster) inklom. Nee, wij weten niet waarom zij dat deed. We zagen of hoorden geen vogeltjes in de betreffende boom en verder is het uitzicht vanaf te takken zeer slecht, behalve als je helemaal bovenin gaat zitten (maar zover kwam Cera niet; de enige haarfabriek die wij ooit in de top hebben zien zitten is Kaija zelf).
Daar het hier een zeer gekke boom betreft met chaotische structuur (qua takkengroei: kris-kras en alle richtingen uit), had Cera nogal wat moeite om de boom op een fatsoenlijke manier te verlaten. Ze sloeg daarbij dan ook duidelijk een modderfiguur doch deed nota bene even later alsof er helemaal niets was gebeurd. Wij weten echter wel beter.

Geen opmerkingen: