Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 22 juli 2011

Beetje nieuwswaarde

Misschien waren het wel de laagvliegende, krijsende meeuwen geweest (zie vorig bericht) of het feit dat Oscar zich op het Zooiplein voornamelijk met Lima had bemoeid? In elk geval kregen de twee vriendjes onderweg naar de redactie mot.


Het begon ermee dat de Boez zomaar bovenop Oscar was gesprongen en hem hard tegen de straat had gedrukt, en Oscar was daar erg pissig om geworden. Boez reageerde daar weer op met hooghartig en dominant gedrag. Hij toornde hoog boven de Os uit en tilde zijn poot op voor nog een mep.

En toen opeens rolden ze vechtend over de straat. Er werden rake klappen uitgedeeld en staarten sloegen wild heen en weer.

Even een kleine pauze, elkaar aankijken, oren naar achteren en ogen tot spleetjes. Dit was het serieuze werk en kon geen "stoeien" meer genoemd worden!En ja hoor, daar gingen ze weer.
Moest mevrouw Katblad ingrijpen?
Ze deed het niet. Er vlogen gelukkig nog geen plukken in de lucht en we hoorden weliswaar wat gegrauw en gesnauw, maar geen gegil of een ander geluid dat kon wijzen op pijn of paniek. Blijkbaar hadden de vriendjes iets recht te zetten en was dit gevecht om de één of andere reden nodig. Wij mensen begrijpen dat toch niet, heh?
Nee, en daarom besloot mevrouw Katblad het stel z'n gang te laten gaan en liep ze naar de Hoftuin.
Doch voor ze de Poort bereikte, had het stel het gevecht beëindigd. Oscar sprong op een wielhuis om op gelijke hoogte te komen met mevrouw Katblad; zo kon hij beter duidelijk maken dat het allemaal niet zijn schuld was geweest en dat hij het slachtoffers was geworden van de agressie van de Boez.
Ja Os, je bent erg zielig. Maar mevrouw K. gaat zich er echt niet mee bemoeien; jullie moeten dit soort zaken zelf maar regelen.
Volgens de Boez was het allemaal maar een storm in een glas water geweest. Hij stond al klaar voor een verkenningsrondje in de Hoftuin en wilde het hele gedoe het liefst zo snel mogelijk vergeten.
Ja, opgewonden was hij nog wel, dat zag mevrouw K. aan zijn houding en zwiepende staart.
Ze zei nog even dat ze het gevecht niet leuk had gevonden en dat het (behalve een klein beetje nieuwswaarde) in haar ogen helemaal niets had opgeleverd. En daar konden de twee reporters het mee doen.

Geen opmerkingen: