Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 7 oktober 2011

Wie was gulle gever?

Mevrouw Katblad kreeg onlangs weer eens een cadeautje, maar van wie weten wij niet. De (dode) muis was netjes onder haar stoel gelegd toen zij even weg was voor een boodschapje bij de buurtsuper. Er zat al een vlieg op de muis, dus wij vermoeden dat het een belegen diertje was.
Mevrouw K. heeft hardop "Bah!" geroepen en daarna met een stuk krant de muis opgepakt en in het vuilnisvat gedeponeerd.
De gulle gever heeft zich niet meer gemeld dus waarschijnlijk zullen wij wat dat betreft altijd in het duister blijven tasten.....

Geen opmerkingen: