Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 16 oktober 2011

Geen schijn van kans

Sonny Boy kwam langs bij de redactie en alle redactiemedewerkers/reporters meldden zich om het huis te verdedigen en die rooie in de gaten te houden.
Op de tafel ziet u een ongeruste mevrouw Troy. Zij deed alsof ze Sonny niet zag, maar ondertussen....
Ondertussen liep Sonny's huisgenoot Gizmo aan de overkant van de straat. We denken dat zij (S en G) samen van huis waren vertrokken, maar dat uiteindelijk (zoals wel vaker) ieder z'n eigen weg ging. Gizmo verdween even later door de Poort de Hoftuin in.
(U ziet Gizmo op nevenstaand plaatje nog net achter de roze auto - bij de regenpijp).


Sonny bleef rond de buitentafel van de redactie scharrelen. Af en toe keek hij verlangend in de richting van het Poezenloket en het luikje.
De Boez was op de vuilnisbak gaan zitten om een beter overzicht te hebben. Bovendien kon hij vanaf die plek prima bovenop een eventuele insluiper duiken.

Japekoppie zat naast het paaltje bij de voordeur om het luikje te bewaken. Zijn broer en buurjongen Charli ziet u helemaal achteraan zitten; hij vreesde voor zijn eigen luikje.
Oscar liep wacht en probeerde tussendoor af en toe de aandacht van mevrouw K. te trekken voor een aai. Ook belangrijk natuurlijk.
Cera ziet u net achter de tafel vandaan komen. Zij zou plaats nemen bij het loket.
En Sonny?
Wel, die was ergens achter de plantenpotten weggedoken. Hij had op deze manier natuurlijk geen schijn van kans.

Geen opmerkingen: