Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 1 oktober 2011

Bofkont!

Ollie:
Laat mij met rust want ik volg een spoor. Nee, ik weet nog niet wat het precies is of is geweest, maar het is belangrijk genoeg voor mij om dat uit te vissen en daarom volg ik het. En daarbij wens ik geen bemoeienis van wie dan ook, dus mag u mij hierbij niet storen.


Mevrouw Katblad:
Nou Ol, wij willen ons er echt niet mee bemoeien, maar hoe komt het nu dat jij, als je een spoor volgt, altijd weer uitkomt bij onze vuilnisbak? Ah, weet je zelf ook niet?
Maar wat een geluk Ollie, dat die vuilnisbak maar een paar meter van jouw eigen huis vandaan staat, heh? Ja, je zult inderdaad maar altijd zoveel mazzel hebben.... Bofkont!

1 opmerking:

katja zei

Ollie lijkt wel een Beagle (blafbeest), zo als hij met z'n neus aan de grond loopt. Alleen die lopen wat harder meestal.