Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 31 oktober 2011

Oscar claimt dekentje en pergola

Helaas zullen wij voorlopig wel geen mooie foto's meer kunnen maken van Oscar op het dak van zijn huis, want daar komt hij dus niet meer. Wel zien wij hem tegenwoordig heel vaak op onze pergola liggen. Hij is zelfs in staat om daarboven dutjes te doen, al zal het niet echt comfortabel zal zijn, het hangen op zo'n balk.
Oscar slaapt 's nachts op onze sofa, op het dekentje wat hij zich heeft toegeëigend, maar overdag is hij het liefst vooral buiten.
Onze bovenverdieping is voor hem taboe; we denken dat onze oudjes (moe Troy en haar zoon Japekoppie) hem op hun eigen wijze verboden hebben daar te komen....

Maar het lijkt erop of Oscar nu naast het dekentje op de sofa ook de pergola heeft geclaimd. Vanaf die plek kan hij goed de hele Katbladstraat in de gaten houden en bovendien ook de redactie.
Gelukkig is ons bouwwerk gemaakt van stevige balken.....
2 opmerkingen:

Hans zei

Ik merk toch een beetje discriminatie. Oscar mag Wamy wegjagen, want hij verdedigt zijn nieuwe territorium, en Panda, van Hof is Vol is een reactionair, omdat hij Igor de toegang ontzegt. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb geen oplossing voor dot probleem!

Annemieke zei

Toch knap hoe hij daar balanceerd!