Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 12 februari 2011

Waar ging Bollewangen heen?

Vanochtend liep Bollewangen aan de overkant van de straat, met zijn sirene aan. Alsof hij in dit snertweer leuke mokkels die zijn genen willen ontvangen denkt te kunnen vinden! Wij zagen hem de Poort doorgaan naar de Hoftuin, en ook mevrouw Troy was daarvan getuige (u ziet haar nog net linksonder op de foto op het bankje zitten, als u tenminste heel goed kijkt en haar pootjes kunt herkennen).


Nee, mevrouw Troy moet niet veel van die Don Juan (ook wel bekend als Pincho) hebben en besloot met onmiddellijke ingang terug naar binnen te komen. Ze keek nog wel even om, want de sirene van Bw is daarnaast toch altijd zeer interessant om naar te luisteren en bovendien wilde TT met eigen ogen zien dat Bw niet direct weer door de Poort terugkwam. Wel, dat deed hij dus niet. Waarschijnlijk is Bw doorgelopen naar Iwan's straat of heeft hij enige tijd rondgehangen in de Hoftuin, maar dat blijft gissen, tenzij zich een getuige meldt die ons meer kan vertellen.
Tot zover dit zeer belangwekkende nieuws.

Geen opmerkingen: