Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 2 februari 2011

Simba ook al gluurder

Nu de temperatuur weer wat is gestegen, zien wij Simba ook weer wat vaker bij ons (redactie) langskomen. Gisteren zat hij zelfs enige tijd pontificaal in onze vensterbank door het Poezenloket langs mevrouw K. heen naar binnen te loeren! Mevrouw Katblad bleef eerst doodstil zitten (achter de laptop) zodat zij niet zou worden opgemerkt door Simba, maar tenslotte wilde zij uiteraard heel graag een foto van de kat maken, dat spreekt vanzelf! Doch, u raadt het vast al, Simba zag een hand over de tafel bewegen, keek vervolgens mevrouw K. recht in de ogen en wist toen niet hoe snel hij moest wegwezen. Tja, zo gaan die dingen nu eenmaal (best wel vaak!).

Geen opmerkingen: