Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 15 februari 2011

Geen haast

Erg belangrijk nieuws:
Japekoppie (links) heeft Simba (rechts) de straat uitgestuurd.
Wij weten niet wat Simba van plan was, maar hij kwam vanuit de richting van de Steeg van Storm naar de redactie toegelopen, en het toeval wilde dat Japekop op hetzelfde moment thuiskwam van zijn inspectie in de Kruidentuin. De twee kwamen elkaar dus precies voor onze deur tegen, en mevrouw Katblad vreesde al een pootgemeen.




Doch de twee keken elkaar even aan en vervolgens keerde Simba om en liep weer terug in de richting van waaruit hij gekomen was.
Wij moeten eerlijkheidshalve wel toegeven dat Simba totaal geen haast had en Japekoppie ook niet. Van echt wegvluchten was dus eigenlijk geen sprake en van echt wegjagen ook niet. Maar er had toch een soort van krachtmeting plaatsgevonden, anders zou Simba niet zijn teruggekeerd en had Japekop er niet op toegezien dat hij (Simba) ook daadwerkelijk opduvelde. Meer kunnen wij er niet van maken, helaas....

Geen opmerkingen: