Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 10 februari 2011

Nog niet beslist

Het mens van Myo was lekker (nou ja....) in de Hoftuin aan het werk en Myo hield hem gezelschap. Natuurlijk kon hij (Myo dus) dan gelijkertijd de eventuele vreemdelingen zien aankomen en uitzetten, want dat behoor je te doen als overtuigd lid van de partij Hof is Vol en zelfs kandidaat Partijleider!
Wel, Myo had vreselijke mazzel want de Boez en Oscar kwamen de Hoftuin binnen, en dus kon hij lekker gaan jagen op deze twee illegalen. Omdat Myo van die mooie camouflagekleuren heeft en zich verdekt had opgesteld, hadden de twee reporters hem niet gelijk in de smiezen.


De Boez was al vrolijk op weg naar Myo's huis, toen hij plots de vijand zag zitten en besloot tot een andere route, te weten via het pad langs het huis van wijlen Rooie Gijs. Hij was namelijk op weg naar de bekende balkontrap (met grassprietenhoek) en was niet van zins dat plan op te geven.En omdat de Boez dus omtrekkende bewegingen maakte, richtte Myo vervolgens zijn aandacht op Oscar. Die toonde zich namelijk helemaal niet onder de indruk van Myo's aanwezigheid en gevaarlijke blikken, en lag verderop zijn favoriete bezigheid uit te voeren.Jazeker, rollen door de plantjes en aarde, en we durven er een heel plateau Gourmet onder te verwedden dat er nog één of andere vorm van drek ook in het spel was. We hebben dat verder niet gecontroleerd want we moesten uiteraard de manoeuvres van drie verschillende haarfabrieken in de gaten houden en dan ga je niet als mens met je neus in de plantjes wroeten; dat doet mevrouw Katblad trouwens sowieso nooit, behalve als zij ergens een bijzonder kruid vermoedt dat in aanmerking komt in de keuken gebruikt te worden, bijvoorbeeld bij de lamsbout of de stooflapjes. Maar daar was nu dus geen sprake van.

Wel, wij kunnen u nog laten zien dat Myo niet ver van de Os vandaan op hem te loeren zat, en dat Oscar dat best in de gaten had. Wij kunnen u ook nog vertellen dat Myo daarna nog diverse pogingen deed beide vriendjes (om de beurt) door wilde achtervolgingen uit de tuin te jagen, maar dat hij daarin faalde.
Nu moeten wij ook toegeven dat mevrouw Katblad hem daarbij toch wel enigszins voor de poten liep en dat hij dus ernstig belemmerd werd bij zijn taak, en dat bovendien de twee vriendjes niet zo onder de indruk waren van Myo's aanvallen en zich steeds verscholen achter de benen van mevrouw Katblad.
Toch zou dit allemaal eigenlijk geen rol mogen spelen als Myo echt de nieuwe partijleider van Hof is Vol wil worden, immers, Rooie Gijs trok zich ook nooit wat aan van de aanwezigheid van mensen en deed altijd dat wat er gebeuren moest en in het partijreglement was vastgelegd: de illegalen uit de tuin verwijderen onder wat voor omstandigheden dan ook!
De strijd om het partijleiderschap is dus nog lang niet beslist....

1 opmerking:

Dennis zei

Behoorlijk felle blik hoor, op de 3e foto.