Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 2 februari 2011

Vrolijke Mini

Gisteren zagen wij Mini erg opgewekt voorbij huppelen; dat was niet voor de redactie langs maar aan de overkant van de straat. Voor het huis van Zoe maakte zij wat luchtprongetjes, de Poort passeerde zij onbezorgd en onbevreesd (lees: zonder op haar hoede te zijn!) en vervolgens dartelde en sprong ze weer verder alsof ze op vlinderjacht was! Wel, natuurlijk zijn er geen vlinders op het ogenblik en wij zagen ook niets anders vliegen. Daarom kunnen wij eigenlijk wel met enige stelligheid concluderen dat Mini gewoon in een heel vrolijke bui was!

1 opmerking:

Annemieke zei

Wat fijn dat Mini af en toe ook vrolijk is! Na dat graspiet incident dacht ik even dat ze alleen norsig kon kijken, maar nu de lente er aankomt (hopelijk) gaat ze dus dansen :)
Jammer dat er geen foto of filmpje is, maar de beschrijving is ook al mooi.