Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 6 februari 2011

Veel verder ging het niet

Vanmiddag hebben wij onze reporters de Boez en Oscar zover kunnen krijgen om een kijkje te nemen in Iwan's straat. De Boez kwam niet verder dan de uitgang van de Poort, heeft wel zijn best gedaan om goed te straat te bestuderen en de boel in de gaten te houden, maar veel verder dan dat ging het dus niet.Oscar was wel bereid om Iwan's straat wat verder te onderzoeken, maar bleef daarbij voornamelijk hangen rond een wielhuis dat van dezelfde kleur was als hij.
Verder kunnen wij u nog melden dat Os gauw klaar was met zijn onderzoek, zich snel weer voegde bij zijn vriendje, waarna zij samen vervolgens via de Hoftuin naar de Katbladstraat terugkeerden.

Geen opmerkingen: