Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 18 februari 2011

Ingrijpen of niet?

Oscar blijft maar mot houden met Wamy. Dat komt vooral doordat de kandidaat SvdB (Schrik van de Buurt) op allerlei manieren probeert de reporter dwars te zitten. Nu dus ook weer, want Os was even van de plantentafel gesprongen om een kleine boodschap te gaan doen, toen Wamy onmiddellijk zijn plek innam. Nu zou je toch kunnen zeggen: wat nou? Die tafel is toch openbaar? Wel, dat is-ie dus niet. Precies dat plekje is gecreëerd voor onze parttime-reporter, opdat hij daar niet alleen ons kattenluik en Poezenloket in de gaten kan houden, maar bovendien de Poort naar de Hoftuin, de grote drinkbak enzovoorts. En natuurlijk Lima in de gaten houden, ook al is dat niet altijd nodig want Lima (hebben wij gemerkt) kan best wel voor zichzelf zorgen.
Maar daar gaat het niet om, Wamy was uit pure pesterij op Os' plekje gaan zitten en Oscar had logischer wijze flink de schurft in.En zie nou toch eens hoe brutaal en uitdagend Wamy naar beneden, naar de Os, zit te kijken! Zo van: Ja, nou zit ik hier heh? Vind jij niet leuk heh? Maar ik dus wel want zo kan ik je lekker dwars zitten!

Natuurlijk greep mevrouw Katblad niet in, want de haarfabrieken moeten nu eenmaal sommige dingen zelf regelen en uitvechten, dat staat zo in onze regels.

Maar even later greep mevrouw Katblad wel in omdat Wamy dreigde de redactie binnen te dringen, dat is een kwestie van territorium verdedigen en daar spelen dus andere belangen.
Wel, één keer flink blazen en grommen was genoeg. En ondertussen was Oscar weer op zijn plekkie gaan zitten en waren de dingen weer zoals ze behoren te zijn.

Geen opmerkingen: