Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 5 februari 2011

Stoelen genoeg!

Charli:
Zeg, woont hier nog iemand? Ja, ik vraag het maar even, want ik heb de hele dag nog geen beweging gezien namelijk. Bang voor dat beetje wind? Ach, waaide mijn moeder (mevrouw Troy - red.) bijna de straat uit? En durft ze daarom niet meer buiten te komen? Nee, dat snap ik dan. Ja, dan kan ze maar beter wachten tot de storm is gaan liggen inderdaad. Maar die anderen dan? Mijn broer Japekop bijvoorbeeld? Oh, die zit toevallig net op het dak? Nee, daar begin ik niet meer aan, aan die dakinspecties. Zeker niet met dit weer. Hoewel, ikzelf waai natuurlijk niet zo snel weg, daar is wel orkaankracht voor nodig, schat ik zo in. Cera op bed? Die Boezelmans ook? Bijna een dakpan op zijn knar gekregen, zegt u? Rondvliegende takken ook? Wel, hier valt dus geen enkele lol te beleven, dat hoor ik al. Ja, thuis is het ook al zo'n dooie boel en aan Ollie heb ik ook al helemaal niks. Maar is dat niet de Os daar op die stoel? Hij mag wel op visite komen en ik niet? Geen stijl inderdaad, want toevallig is dit wel mijn geboortehuis, heh? En bovendien heeft u stoelen genoeg! Hoezo: ook argumenten genoeg?

Geen opmerkingen: