Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 14 februari 2011

Onverwachte ontmoeting

Op haar ronde kwam mevrouw Katblad Kaija tegen. Mevrouw Katblad kwam uit de Kruidentuin en sloeg net de hoek om naar de Parallelstraat, toen precies op datzelfde moment Kaija uit de P-straat kwam en de hoek om wilde gaan naar de Kruidentuin. Ze stonden dus even oog in oog, beiden heel verbaasd en verrast. Maar Kaija had geen tijd voor een praatje of iets dergelijks, want nadat ze was bekomen van haar schrik, schoot ze snel langs de benen van mevrouw K. en liep vervolgens in draf in de richting van haar huis. Wat zij daar wilde gaan doen weten wij niet, maar het zal vast heel belangrijk zijn geweest.

Geen opmerkingen: