Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 14 februari 2011

Mini ook erg talentvol

In de Parallelstraat had Mini zich verstopt op-achter-tussen een bromwiel. Vanaf die positie probeerde zij reporter Boez te meppen toen deze voorbij kwam, maar zij miste want Boez had de vaart erin.
Onze reporter negeerde Mini trouwens, en dat kon zij natuurlijk niet op zich laten zitten.


Eerst nam ze nog even de tijd om de situatie te bestuderen. We waren namelijk op stap met niet alleen de Boez, maar ook Japekoppie en Oscar liepen mee. Vandaar dat Mini dus even het hoe, waar en wie in zich op moest nemen.Vervolgens zette zij uiteraard de achtervolging in.E.e.a. werd geregistreerd door Columbus, die lekker op zijn plekje voor zijn raam zat en van daar een prachtig zicht had op de straat en dus ook op alles wat langs kwam. Natuurlijk had hij totaal geen belangstelling voor mevrouw Katblad met haar camera, maar wel uiteraard voor de haarfabrieken. Hij keek zijn ogen uit en had er waarschijnlijk graag tussen gelopen, maar hij moet nog even wachten met buiten spelen tot hij wat groter/ouder is.
Japekop deed overigens niet zo goed mee. Hij hield zich voornamelijk bezig met het besnuffelen van struikjes en het markeren ervan, en behalve dat dat ontzettend ophoudt, hebben wij als redactie er helemaal niks aan want het levert geen nieuws op.
Japekop bliefde overigens Mini niet te zien en dus wilde zij hem ook niet zien want zo is zij wel.

Ja, en daarom was Mini achter de twee jonge reporters aan gegaan, had al een paar keer geprobeerd ze in te halen maar werd onderweg steeds afgeleid door interessante voorwerpen op straat, of zoals u op de foto kunt zien: een eenvoudige put met blijkbaar bijzondere geur. Ze zou een goede reporter zijn, maar wij denken niet dat het goed zou zijn voor de teamgeest als ze bij het Katblad kwam werken.


Oscar namelijk (en om te beginnen) mag Mini niet zo, hield haar dan ook goed in de gaten en zou haar even later duidelijk maken dat zij niet met ons mee mocht lopen (door de Steeg van Storm) naar de Katbladstraat. Er is er namelijk maar één die de Os mag lastig vallen tijdens een reportersronde, en dat is zijn vriendje de Boez. (En verder stoeit en zooit hij natuurlijk ook regelmatig met Lima, maar dat is meer thuis of rond de buitentafels voor zijn huis.

De Boez moet ook niets van Mini hebben en ontwijkt haar het liefst. Hij was alvast de Steeg van Storm ingelopen en stond nu halverwege te wachten op zijn vriendje Oscar.
Mini, ook niet achterlijk, begreep de boodschap van de beide jongens en bleef achter in haar eigen straat. Waarschijnlijk had zij nog veel interessante plekjes te bezoeken en nog grootse plannen voor de rest van de dag, en daar had ze onze reporters heus niet bij nodig.
Japekoppie was ondertussen al langs gekomen, neus in de lucht en geen aandacht voor wie dan ook. Even later zagen we hem voor de deur van de redactie zitten, wachtend tot mevrouw Katblad de deur voor hem zou opendoen. Maar dat ging nog even niet gebeuren, want we hadden nog steeds geen echt nieuws gevonden en moesten daar dus nog naar op zoek!
Of wij dat zouden vinden, dat nieuws, leest u vast en zeker in een volgend bericht!

Geen opmerkingen: