Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 16 februari 2011

Vreemde dakgast

Toen Japekoppie op pad ging voor zijn dakinspectie, maakte hij mevrouw Katblad erop attent dat er een vreemde snuiter tussen de takken van de grote boom zat. Zelf had hij er geen behoefte aan om de zaak te onderzoeken, dus blijkbaar was de bezoeker niet gevaarlijk. Was dat namelijk wel het geval geweest, dan hadden we allang een concert te horen gekregen en was er vanzelf narigheid van gekomen, zoals dat altijd gebeurt wanneer Simba of Luna zich daar bij die boom ophouden.


Mevrouw Katblad, nieuwsgierig als altijd, wilde toch wel erg graag weten wie daar dan wel zat, gevaarlijk of niet, en zoomde in.
Tja, beetje onduidelijk heh? Zwart met wit of grijs met wit? Maar wie?
Zwarte Gijs kon het niet wezen want dan was er reeds een felle strijd uitgebroken. Ook Wamy kon het niet zijn, want ook dan was er wel tumult losgebarsten. Wie o wie dan wel?
We stuurden de Boez erop af. Hij had namelijk nog niet veel uitgevoerd dus het werd hoog tijd dat hij ook eens aan het werk ging voor zijn brokjes en staafjes.
Maar ook de Boez raakte niet erg opgewonden van de (voor ons) onbekende gast. Japekop kwam op dat moment net weer terug van een oude vestenwal-controle, keek hoe de Boez onder de boom dook en liep toen rustig weer verder. Boez bleef even een paar minuten tussen de takken verscholen en had daar blijkbaar een goed gesprek, want even later kwam hij weer tevoorschijn en wandelde kalmpjes ons eigen dakje weer op. Nou wisten we nog niks! Mevrouw Katblad had er flink de smoor over in, maar er zat niks anders op dan te wachten totdat de vreemde bezoeker nu uit zichzelf tevoorschijn zou komen.


Wel, al te lang hoefden we niet te wachten gelukkig.
U ziet onze dakgast op het muurtje zitten en achterom kijken. Hij wilde namelijk graag weten of het veilig genoeg was om langs die kant terug te keren naar de Katbladstraat, want moest daarvoor over het muurtje en dan onder een poortdeur door.
Op de voorgrond herkent u natuurlijk direct Cera met daarachter de Boez.
En wat er verder gebeurde? Herkenden wij onze dakgast nou ja of nee?Wel, dit kon natuurlijk niemand anders dan Lima zijn.
Heel behoedzaam liep hij over het muurtje en keek niet meer om. De Boez tuurde hem na, had ook helemaal geen behoefte om Lima op te jagen en dat is maar goed ook.
In elk geval was het raadsel opgelost, en mevrouw Katblad zeer tevreden.
En Lima? Wel, hij blijkt dus een ondernemend ventje te zijn; wij hadden nooit verwacht dat hij het lef had om zich op onbekend gebied te begeven! Zo zie je maar weer.

2 opmerkingen:

Hans zei

Zo, Lima. Dus binnenkort een trio! Os, Lima en De Boez.

Ik zie de titels van de bestsellers al in de boekwinkel:

Drie jongens vegen de Hoftuin schoon!

Drie jongens vangen een rokkenjager (BW)

Drie jongens . . . vul zelf maar in, mevrouw Katblad.

de hoofdredacteur zei

Wel meneer Hans, u loopt wel erg hard van stapel. En wij vullen helemaal niets in hoor, want alles moet waar gebeurd zijn, wij doen (helaas) niet in sprookjes. Maar het klinkt erg mooi wat u daar zegt. Laten we hopen dat het zo zal gaan!