Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 13 februari 2011

Niemand vertellen....

Wamy:
Mevrouw Katblad, waarom is het Poezenloket dicht?
Te koud en te nat, zegt u? Ah, u houdt niet van vieze poten op de vensterbank dus. Wat een onzin!
Wel, dan moeten we maar door het glas met elkaar contact hebben, heh?
Zijn alle redactiekatten binnen? Niet toevallig eentje buiten? Ah, op het dak dus. Hoe kom ik daar? U gaat dat niet aan mijn neus hangen?
Nu we het toch over neuzen hebben, vindt u niet dat ik er weer keurig uitzie? Ja, dat was me wat heh? Een beetje dom inderdaad, maar ongelukjes kunnen nou eenmaal gebeuren en nu alles weer voorbij is kan ik mij weer concentreren op mijn oefeningen en trainingsrondjes om Schrik van de Buurt (SvdB - red.) te worden. Ja, want het gat dat Bel de Franskat heeft achtergelaten moet nodig opgevuld worden en ik ben van mening dat ik daarvoor gewoon de beste ben.
Maar goed, als er geen andere haarfabrieken op straat rondlopen valt er weinig te oefenen en te trainen, heh? Vandaar dat ik bij u langskom om om uw medewerking te vragen.

U zou bijvoorbeeld dat juffie (Cera - red.) dat daar op uw tafel heen en weer loopt op straat kunnen zetten. Ja, zij is weliswaar een erg gemakkelijk slachtoffer, maar dan kan ik tenminste nog een páár oefeningetjes doen. Zoals haar een beetje opjagen en meppen, inderdaad.
Nee, die ouwe tang (mevrouw Troy - red.) mag u laten slapen, voor haar heb ik geen belangstelling. Erg nukkig typetje ja, en bovendien mept ze terug en ze scheldt me uit.
Wel, als u niet wilt meewerken, ga ik maar weer eens verderop. Nee, ik ga niet naar huis want ik woon namelijk nog bij mijn moeder (Poeki - red.), dus u snapt dat ik daarom liever niet veel thuis ben. Ja, dan ben ik beter af op straat, dat klopt. Maar wilt u mij iets beloven? Wilt u aan niemand vertellen dat ik nog bij mijn moeder woon? Anders neemt niemand me nog serieus en dan maak ik bij voorbaat al geen kans meer om SvdB (Schrik van de Buurt - red.) te worden. Dank u wel voor uw medewerking mevrouw Katblad, en weet u heel zeker dat u mij de weg naar uw dak niet wilt wijzen?

Geen opmerkingen: