Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 3 februari 2012

Verdwenen reacties.....

Vanochtend merkte de hoofdredacteur op dat er zomaar een paar reacties tijdens het plaatsen daarvan in ons Katblad in lucht opgingen. Een oorzaak hebben wij niet kunnen ontdekken en we bieden hierbij onze excuses aan aan de mensen die zo vriendelijk waren te reageren op ons nieuws. Probeert u het alstublieft nog een keer!
De redactie.

Geen opmerkingen: