Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 20 februari 2012

Dezelfde weg terug

Na een paar daagjes bedrust van mens met aantal haarfabrieken, was het hoog tijd om de slaapkamer eens even flink te luchten. En Oscar nam daarop direct gebruik van de gelegenheid om een dakinspectie uit te voeren; hij had al lang genoeg stilgelegen en begon zich zelfs reeds wat nutteloos te voelen.
Wel, Os begon met de controle van de diverse waterstroompjes, zoals u op bijgaande foto kunt zien. (Jazeker, ook het watermanagement op het dakje achter is een zeer interessante en belangrijke taak van onze adoptie-reporter/haarfabriek.)

De controle van het dakje van de achterburen vond mevrouw K. minder belangrijk, maar de Os was van mening dat het buurdak erbij hoorde en liet zich niet door haar afleiden. Gelukkig echter stapte hij niet op de golfplaten, want dat zou nogal wat herrie voor de buren kunnen geven en wij zijn er bovendien niet zeker van of het wel sterk genoeg is om de Os te kunnen dragen. Daar bedoelen wij overigens verder niets mee, wij constateren gewoon een mogelijk feit.
De Boez had zoveel (en lang) bij mevrouw K. op bed geslapen om haar te steunen tijdens haar gekreun, dat hij daardoor oververmoeid was geraakt. M.a.w.: het ventje had een hardnekkige aanval van luiheid, was niet van zins om zijn vriendje te helpen met de inspectie en bleef met zijn krent op onze lichtkoepel zitten, ook al werd hij zeer enthousiast aangemoedigd door mevrouw K. om eindelijk eens in beweging te komen. Wel hield hij de Os uiteraard goed en met een gezond portie wantrouwen in de gaten, want het is nog altijd wel Boez' dak, heh? Daarom inderdaad.


Dakinspecteur Oscar volgde nog een stroompje water naar een afvoerpijp en vestigde vervolgens zijn aandacht op de overhangende takken van de boom. Hoezo? Wel, op die plek (op dat dakje) worden vele meningsverschillen uitgevochten dus is het een belangrijke plek. Afgelopen nacht namelijk werd daar nog onder veel gekrijs een strijd uitgevochten, maar mevrouw K. is niet gaan kijken omdat haar eigen haarfabrieken allemaal veilig binnen waren en zij voelt zich nog niet voldoende hersteld om met camera het dak op te gaan of in haar nachthemd uit het raam te gaan hangen.; wij hopen dat u daar begrip voor heeft....

Oscar besloot de vechtplek niet nader te onderzoeken en verdween over een smal randje schutting in een naburige tuin.

De Boez bleef nog een poosje op het buurdakje zitten, maar wij hoorden en zagen hem later toch nog heen en weer springen over de wat hoger gelegen daken.

nhjmmmmmmmmmm
ujhy
(commentaar Japekoppie - getypt met twee poten -, maar wij begrijpen niet zo goed wat hij hiermee bedoelt.... Het kan echter zijn dat hij verontwaardigd is over het feit dat wij hier geen verslag doen over zijn eigen dakinspectie die op een ander ogenblik plaatsvond.)


Tenslotte kunnen wij u nog vertellen dat Oscar en de Boez ruim een uur wegbleven. De Boez meldde zich uiteindelijk bij onze voordeur terwijl tegelijkertijd Oscar via het slaapkamerraam weer terug op de redactie kwam; wij vrezen dat de Os er niet in slaagde onder de deur van de tuin (naar de straat) door te kruipen en daardoor gedwongen was dezelfde weg terug te gaan. Tja, dat soort problemen krijg je nu eenmaal als je zoveel stevig spierweefsel hebt.

1 opmerking:

ina zei

Volgens mij vindt Japekop het tijd voor een kaasproever nu Mw.K weer beter aan het worden is. Zoveel mmmmms moeten daar toch op wijzen.