Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 15 februari 2012

Nieuwe kandidaat "BBK"

Het was zondag in de namiddag.
Mevrouw K. was in het Hof en werd erop gewezen dat er iemand boven in de boom zat; gelukkig had zij haar camera bij zich.
Wel, wie hebben wij hier?
Natuurlijk moest deze haarfabriek een lichtgewicht zijn, anders waren zeer zeker de takken bezweken. En gezien de kleur van de vacht, konden wij niet anders dan vermoeden dat het hier om Gizmo ging. Toen mevrouw K. zich ook nog eens realiseerde dat er een kirrende mevrouw MaGiz achter haar stond, was er geen twijfel meer mogelijk: het was de kleine Miss Gizz die daar zo triomfantelijk bovenin zat.
Wat zij daar deed, weten wij niet. Misschien was zij wel op jacht geweest naar een Meesje of zocht zij een manier om de aandacht te trekken van haar mens, en in het laatste was zij dan zeer goed geslaagd!
Ook Wamy was in de buurt, en hij deed een zeer onbeholpen poging om de kleine Miss de boom in te volgen.
Wij zagen hem een poosje stuntelen, maar het werd zonneklaar dat de Wams geen goed boomklimmer is.
Wij moeten Wamy dus schrappen van de kandidatenlijst "Beste Boomklimmer van de Katbladbuurt" (BBK), maar hebben onmiddellijk Gizmo aan deze lijst toegevoegd.

Kandidaten tot nu toe (voor BBK):
Oscar, Cera en Gizmo, maar er kunnen nog steeds inschrijvingen plaatsvinden. Wij willen u er wel op attenderen dat de haarfabrieken ieder slechts aan hooguit 5 onderdelen van onze grote Voorjaarsverkiezingen kunnen deelnemen, en dat er voor elk onderdeel minstens 3 duidelijke foto's als bewijs ingeleverd dienen te worden. Eventueel mogen er ook foto's opgevraagd worden bij het LKB (Het Leidsch Katblad).

1 opmerking:

Annemieke zei

Hoe heet die lapjeskat ook weer die altijd in bomen zit (Kaija?)? Komt die ook in aanmerking?