Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 6 februari 2012

Debiele blikken...

Is het de kou waardoor de haarfabrieken plots weer zoveel belangstelling hebben gekregen voor ons kleine Nepeta-plantje? Of zijn andere hangplekken soms schoongeveegd, zijn de plantjes elders te diep gevroren of misschien wel weggekwijnd?

De warme wijn van mevrouw K. ging erg hard in het weekend (er gingen twee pannen doorheen) maar aan de andere kant van het raam hadden wij ook niet te klagen over het aantal bezoekers.
U ziet hiernaast Charli met zijn snuit in het Kattenkruid wroeten. Hij komt dagelijks zijn portie drug halen.

Het lijkt alsof hij niet helemaal tevreden is maar wij kunnen u verzekeren dat dat schijn is; waarschijnlijk was hij even in trance en in dat soort gevallen kun je de meest merkwaardige bekken trekken. Zoals nu dus. Het kan trouwens ook zijn dat hij overgeconcentreerd bezig is, want Charli is een serieus type haarfabriek. Hij gaat zich ook nooit te buiten aan deze drug want is meestal binnen de twee minuten al klaar met snuiven. Een regelmatig, maar matig gebruiker dus.De Boez is ook geen grootgebruiker, maar bij hem moet het altijd snel en heftig. Wat wij daarmee bedoelen?
Wel, dat hij in grote haast zijn snuit in de pot duwt, snel een hap of diepe snuif neemt, en daarna weer op zoek gaat naar ander vertier. Wij zien hem nooit langer dan één minuut op het plantentafeltje zitten.

Wij denken dat de Boez zich op nevenstaande foto betrapt voelde, of hij is verbaasd dat de voorraad van de drug zo snel opraakt... Het kan natuurlijk ook zijn dat hij net een diepe snuif heeft genomen en even niet meer weet waar hij is.


Maar dan gaat hij (weer?) rap aan de slag; wij zien het potje zelfs een beetje heen en weer wiebelen.Zo te zien heeft de Boez niet alleen gesnoven, maar ook gekauwd. Hoe dan ook, zijn gebruik heeft in elk geval duidelijk effect, want zie de stand van zijn ogen - zo debiel kijkt hij anders nooit.

Nadat Boez vertrokken was, heeft mevrouw K. de Nepeta (of wat daar nog van over is dus) aan een nader onderzoek onderworpen. We laten u even meekijken.
Nee, erg veel is het niet meer. We kunnen ons niet voorstellen dat de geur van dit restantje nu nog zo sterk is, en vandaar misschien dat de haarfabrieken zo woest met hun snuit tekeer gaan?

Wij vonden de gebruikers niet bereid tot commentaar; er zijn blijkbaar zaken die zij liever privé houden en dat zullen we moeten respecteren en accepteren.

1 opmerking:

ina zei

Boez kijkt zo scheel als een ..., ja, als wat kijkt iemand eigenlijk scheel?