Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 23 februari 2012

Uw computer staat op het punt van crashen!

Wij werden de afgelopen maanden diverse keren gebeld (op ons vaste nummer) door een beleefde, buitenlandse meneer die zich voordeed als iemand van Microsoft en in het Engels (met India's?) accent ons vertelde dat Microsoft had geconstateerd dat we een probleem hadden met onze computer en dat deze dreigde te crashen, tenzij....
Natuurlijk voelde mevrouw K. al direct de eerste keer nattigheid en hing op. Een aantal weken later werd er weer gebeld met hetzelfde verhaal, en weer hing mevrouw K. op.
Vandaag gebeurde hetzelfde wederom. Deze keer werd mevrouw K. zo boos dat zij begon te schelden tegen de man. Jawel, want zij kent best wel wat nare en stoute woordjes in het Engels en had nu eindelijk eens de gelegenheid ze allemaal achterelkaar op te noemen! Al snel werd er aan de andere kant opgehangen en hoorden wij piep....piep, terwijl mevrouw K. nog lang niet klaar was met het uitroepen van al die leuke scheldwoordjes; ze kwam pas net goed op gang!
Afijn, wij hopen dat deze criminele organisatie snel weer belt opdat mevrouw K. haar rijtje verwensingen nog even kan afmaken; het lucht haar namelijk zo heerlijk op...

Geen opmerkingen: