Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 13 februari 2012

Pesten of gepest worden? Dat is de vraag....

U ziet hier Wamy; hij zat onder onze plantentafel en kon geen kant op. Of misschien kon hij dat wel maar wilde hij het niet en bleef hij daarom op die plek zitten.
Want wat was er aan de hand?
Wel, hij werd dus gegijzeld, de Wams.
Door Oscar.
Tenminste, zo kwam de situatie op ons over.
Waarom de gijzeling plaatvond weten wij niet, want Os liet niks daarover los. Wij vermoeden echter dat hij even daarvoor gepest was door Wamy, of hinderlijk gevolgd, maar het kan natuurlijk ook zijn dat Oscar zelf in een pesterige bui was en in dat geval gaat de Wams uiteraard vrijuit.

Wel, het stel bleef zo een tijdje tegenover elkaar zitten (staren naar elkaar) en er gebeurde verder niets. Totdat Oscar honger kreeg (of trek), tussen de planten vandaan kwam en door het kattenluik naar binnen ging.
Wamy kwam vervolgens overeind en tussen de potten vandaan, rekte zich even lekker uit en vertrok toen naar onbekende bestemming.

Geen opmerkingen: