Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 27 februari 2012

Harry gedoodverfde opvolger?

Afgelopen week hebben wij ein-de-lijk Myo weer eens gezien! De partijleider van Hof is Vol leek zich al weken te verstoppen voor de pers omdat er geruchten zijn over zijn aftreden en onvrede binnen zijn partij.

In de Hoftuin zagen wij hem door zijn luikje naar buiten komen en even leek het erop of hij mevrouw K. te woord zou staan of onze reporters aan zou vliegen, maar al gauw werd ons duidelijk wat de werkelijke reden van zijn "uitstapje" was.Jawel, zijn mens was teruggekomen van het boodschappen doen en dat had Myo vanaf de bank gezien; daarom was hij ook opgestaan en zijn huis uitgekomen. U ziet op de foto hiernaast hoe Myo zijn mens begroet, zonder zich verder te bekommeren om de twee rondlopende reporters en mevrouw K.
Wij hadden anders verwacht van Myo. Hij had in de eerste plaats natuurlijk de twee vreemde haarfabrieken onverwijld uit zijn tuin moeten meppen of op zijn minst een keel tegen hen moeten opzetten.
Maar nee, hij liep daarentegen al mieuwend naar zijn mens toe en nam met opgeheven staart zijn portie thuiskom-aaien in ontvangst.

Onze twee reporters de Boez (links) en Oscar (rechts) hadden zich reeds teruggetrokken voor het geval Myo toch nog op het idee zou komen hen uit te zetten, en ze wachtten vol spanning af.
Jut en Jul inderdaad, leuk dat u ook op dat idee komt bij het zien van deze foto!Ook toen de fiets in de schuur was gezet had Myo (de grote partijleider van Hof is Vol en gevreesd om zijn strenge vreemdelingenbeleid) geen aandacht voor de indringers, en vooral toen zijn mens "Happie-Happie" had geroepen en met de volle boodschappen tas de voordeur had geopend, had Myo nog maar één verlangen: snel naar binnen om te zien wat zijn mens allemaal voor lekkers had meegenomen....

Iets verderop had Panda zijn leider gadegeslagen en er met grote verbazing op toe moeten zien hoe Myo, op zo'n belangrijk moment (want immers twee indringers in de tuin), alleen maar interesse had getoond in de boodschappentas en zich slechts bezig had gehouden met het vleien van zijn baas. Alsof er geen belangrijkere zaken waren dan een gevulde AH-tas!

Wij van het Katblad denken nu dat het thans slechts kwestie van tijd is tot Myo zijn aftreden als partijleider van Hof is Vol bekend zal maken.
Wie hem moet gaan opvolgen is nog onduidelijk; het zou kunnen dat de twee broers (Panda en Harremans) binnenkort een greep naar de macht doen. Wij zouden liever zien dat een dameskat de leiding zou overnemen, maar de enige dame in de Hoftuin (Juffrouw Bohr) is pacifist en zal zich nooit en te nimmer kandidaat stellen voor een functie bij een partij die erop gericht is met geweld ongewenste (= alle) vreemdelingen zonder vorm van proces uit te zetten.

Toevallig was deze juffrouw Bohr ook aanwezig; bang  voor haar eigen Hofgenoot (ons kent ons) was zij al voor haar veiligheid bovenop haar bankje geklommen, hopende dat buurjongen Harremans haar daar niet zou opmerken.
Gelukkig voor haar had Har wat beters te doen, namelijk het zorgvuldig voorbereiden van een verpletterende uitzettingsactie i.v.m. de aanwezigheid van twee illegale reporters.
U ziet: Har is er helemaal klaar voor!
Jut en Jul zaten nog steeds onder de tuinstoelen waar zij tenminste rugdekking hadden.
Nu Myo in zijn huis was verdwenen, hielden zij thans hun blik gericht op Harry die reeds stapje voor stapje naderbij kwam.
Nee, Boez en Os wachtten de aanval niet af. Opeens sprongen zij beiden tegelijktijd (afgesproken werk?) onder de stoelen vandaan en verdwenen door de Poort naar de Katbladstraat.
Har keek uiteraard op zijn neus, maar hij had zijn doel wel bereikt; de vreemdelingen waren de tuin uit en dat was zijn verdienste. En toen hij zich dat realiseerde, liep hij vervolgens trots en op hoge poten door zijn tuin. Ja, Harry zou eventueel best een goede, nieuwe partijleider kunnen zijn....

2 opmerkingen:

Hans zei

Waar ook maar uit blijkt - ik wist dat al! - Myo een ruwe bolster maar zachte pit is!

ina zei

Harry is ook op zoek naar extra Lebensraum, hij zit regelmatig bij ons in de tuin of op het terras.