Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 23 februari 2012

Bedondert Japekop de boel?

Wij hebben zo het donkerbruin vermoeden dat Japekoppie helemaal niet ziek is maar zich zo voordoet om op die manier aan lekkere hapjes te komen en extra aandacht en aaien.
Terwijl mevrouw Troy en Cera namelijk   zwak en misselijk op bed lagen, deed onze Verkenner A en Senior-reporter in het geniep een poging om een stukje gebraden gehakt van de boterham van mevrouw K. te jatten, en dat doe je niet als je ziek, zwak of misselijk bent, wel?
Toen J. merkte dat hij werd betrapt, sprong hij geschrokken van het aanrecht, keek mevrouw K. hulpeloos vanaf de keukenvloer aan en maakte daar wat bijna onhoorbare geluidjes bij, alsof hij een kitten in nood was en geen kracht meer had om een flinke MAUW te produceren. Het afgescheurde stukje gehakt dat hem vervolgens werd aangeboden, ratste hij echter met veel kracht en graagte uit de hand van mevrouw K., kauwde het snel weg en vroeg vervolgens met een flink opgeschroefd volume en op gebiedende toon om MEER!
Wel, toen de toneelspeler het "meer" ook nog gulzig had weggewerkt en zag dat mevrouw K. de boterham verder zelf had opgegeten, ging hij terug naar de ziekenboeg om zich daar weer bij de dames te voegen.
Voor de zekerheid laten wij J. nog even op de "ziekenlijst" staan, maar wij zullen hem wel met gezond wantrouwen in de smiezen houden.

2 opmerkingen:

ina zei

Wat is hij toch een slimmerik.

katja zei

Hahaha, wat een smiecht!