Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 27 februari 2012

Onverwachte inspectie door oudste zoon mevrouw Troy

Afgelopen weekend is Charli (zoon van mevrouw Troy en broer van Japekoppie) langs geweest om ons huis te inspecteren. Hij vindt, omdat hij bij ons werd geboren, dat hij nog steeds het recht heeft zonder toestemming van wie dan ook op bezoek te komen en te doen wat hij wil doen. Wij zagen hem pas toen hij al halverwege was met zijn controle en de keuken verliet.
Daar Charli meestal tijdens zijn inspecties op diverse plekken zijn "stempels" (goed- of afkeuringsmerken, daar zijn wij nog niet achter) aanbrengt, ging mevrouw K. direct de keuken in om te zien of hij niet ergens gesproeid had, maar dat was gelukkig niet het geval.


Na uitgebreid de voerbakjes van Boez en Cera besnuffeld te hebben, zette Charli (zonder merkteken op onze klok aangebracht te hebben omdat mevrouw K. dat net op tijd kon voorkomen door hem bij voorbaat uit te schelden) zijn rondje voort en zocht hij ons vloerkleed af naar ongerechtigheden, maar die waren er gelukkig deze keer niet.

Toen de snuffelronde door hem was voltooid, moest Charl uiteraard nog even met zijn nagels langs de krabplank om iedereen in huis te laten weten dat hij langs was geweest, en daarna leidde mevrouw K. hem met zachte dwang naar het kattenluik.
Uiteraard was het de bedoeling dat Charli direct naar buiten ging (vooral om te voorkomen dat zijn moeder hem zou tegenkomen en daarvan overstuur zou raken), maar Charl had minder haast dan mevrouw K.Hij ging op de deurmat voor het luik zitten en nam ruim de tijd om te bedenken of hij eigenlijk wel zin had om ons huis nu al te verlaten.
Toen Charl dreigde zich om te draaien en terug te hobbelen naar onze huiskamer, heeft mevrouw K. hem tenslotte met één voet zachtjes maar dwingend het luik door geduwd.
Gelukkig heeft (behalve Os en mevrouw K.) niemand  verder gezien dat Charli op de redactie rondscharrelde, maar toen de Boez later thuiskwam, vond hij het erg hard nodig om onze krabplank eens flink te bewerken. Wij nemen aan dat daarmee alle sporen weer waren uitgewist.
Wanneer Charli zal terugkeren voor zijn volgende inspectie, dat is van te voren nooit te voorspellen. Maar als in het voorjaar het Poezenloket weer geopend wordt, is de kans daarop natuurlijk groter. Tenzij mevrouw Troy weer aan zal treden als loketbewaakster of de anderen deze taak van haar overnemen. Maar dat laatste zien wij nog niet zo gauw gebeuren....

Geen opmerkingen: